Egyetértek a rendezvényhez tartozó általános szerződési feltételekkel

Általános Szerződési Feltételek

A 2020. június 2-án a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő „Nick Cave and The Bad Seeds” koncert Általános Szerződési Feltételei

  • 1.   Általános rendelkezések
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) alkotják a Concerto Music Kft. („Szervező”) által rendezett esemény részvételének általános feltételeit, valamint elválaszthatatlan részét képezik a Szervező és a résztvevő közti megállapodásnak.
 • A résztvevők lehetnek nagykorúak, 16 év feletti kiskorúak és olyan kiskorúak, akik az esemény napja előtt nem töltik be a 16. életévüket, és akiket egy nagykorú kísér hivatalos személyazonosító okmánnyal és személyre szóló érvényes jeggyel. A Szervező az esemény bejáratánál ellenőrzi a dokumentumokat, ideértve a résztvevők életkorát.
 • A jegyvásárlás korlátja 6 (hat) jegy / esemény / fő. Ha bármely személy több mint 6 jegyet vásárol, minden ilyen jegyet visszavonnak. Nem engedélyezett a jegyek értékesítése harmadik fél számára. Ilyen esetben ezeket a jegyeket azonnal visszavonják és érvénytelennek nyilvánítják.
 • Az esemény tekintetében a jegyek kizárólagos forgalmazói: Ticketportal


  • 2.   A Szervező kötelezettségei; az esemény áthelyezése

2.1. A Szervező köteles megbizonyosodni arról, hogy a résztvevő érvényes, személyre szóló (beleértve a résztvevő vezeték- és utónevét) belépőjeggyel rendelkezik, amely feljogosítja a jegyen meghatározott eseményre való belépésre és az eseményen való részvételre. A Szervező köteles szervezési hátteret biztosítani az eseményhez, valamint a lehető legésszerűbb módon az esemény zavartalanságára törekedni. Abban az esetben, ha 1 résztvevő („fő résztvevő”) 5 további személy részére vásárol belépőjegyet (ötnél több további belépőjegy nem engedélyezett), és a jegyeken a fő résztvevő teljes neve szerepel minden egyes jegyen, a további résztvevőknek a fő résztvevővel együtt kell érkezniük az eseményre. Az esemény bejáratánál a résztvevők személyazonosítása magába foglalja a résztvevők életkorának ellenőrzését az életkorra vonatkozó rendelkezés betartásának biztosítása érdekében.

2.2. A Szervező jogosult lemondani az eseményt előzetes értesítés nélkül a Szervező felelősségén kívül álló okokból. Ilyen esetben a jegy tulajdonosa rendelkezik a vonatkozó jogi rendelkezések által biztosított jogokkal.

2.3. A Szervező jogosult áthelyezni az esemény időpontját, helyszínét, és megváltoztatni a programot rendkívüli okok miatt, pl.: nemzeti gyásznap, kedvezőtlen időjárási viszonyok, amelyek lehetetlenné teszik az esemény lefolyását, betegség, gyengélkedés vagy egyéb az előadót illető objektív ok, amely a szervező felelősségén kívül áll és lehetetlenné teszi az előadó fellépését, valamint olyan szituációk, amikor az áthelyezés a személyek biztonságának, egészségének vagy életének és a vagyontárgyak megőrzése érdekében szükséges, vagy ha az eseményen való zavartalan részvétel biztosítása érdekében szükséges.

2.4. Amennyiben a 2.2 és 2.3 pontban említett okok miatt a belépőjegy tulajdonosa jogosult a jegy visszaváltására, úgy azt a jegyvásárlás helyszínén illetve módján teheti meg az esemény lemondását követi 30 napig. Visszaváltás a kizárólag a jegyen meghatározott összeg értékéig van mód, egyéb költségek nem téríthetők vissza.

2.5. A Szervező vállalja, hogy a személyre szóló belépőjegyen szereplő személyes adatokat jegyenkénti 2500 Ft díj ellenében módosítja. Amennyiben Önnek módosítania kell a belépőjegyén szereplő személyes adatokat, vegye fel a kapcsolatot az illetékes jegyértékesítővel legkésőbb 2020. május 20. napjáig, és a jegyértékesítő segít Önnek a további lépésekben. A személyre szóló belépőjegyen szereplő személyes adatok kizárólag egy alkalommal módosíthatók, és kizárólag azon jegytulajdonos által, akinek személyes adatai a személyre szóló belépőjegyen szerepelnek.

  • 3.   Az esemény biztonsága

3.1. A Szervező fenntartja az alábbi jogokat:

(a) Elutasítani a jegytulajdonos eseményre való belépését biztonsági okokból.

(b) Biztonsági okokból megkérni a résztvevőt, hogy hagyja el a rendezvényt, valamint megtenni a megfelelő lépéseket az engedelmesség érdekében. Ez különösen abban az esetben érvényes, ha a résztvevő zavarja a közrendet, agresszív vagy provokatív magatartást tanúsít, vagy megsérti az ÁSZF-et.

(c) Azon jegytulajdonosok belépését elutasítani, akik fegyvert viselnek, robbanószereket vagy pirotechnikai anyagokat, bármilyen tűzgyújtásra alkalmas eszközt birtokolnak, fémvégű lábbelit viselnek, vagy bármilyen egyéb veszélyes tárgyat hoznak magukkal, valamint, akik a rendezvény biztonsági szolgálatának nem mutatják be a jogilag érvényes személyazonosító okmányt, amelyen a feltüntetett név megegyezik a jegytulajdonos nevével (vagy a fő résztvevő személyazonosító okmányát 6 résztvevőből álló csoport esetében, ha a belépőjegyeket egy személy vásárolta a csoport részére), ideértve a résztvevő életkorának igazolását.

(d) Abban az esetben, ha a szervezőnek biztonsági vagy technikai okokból meg kell változtatnia bármely megvásárolt jegy helyét, törekszik arra, hogy ugyanazon kategóriába eső helyre módosítsa azt; amennyiben lehetséges, extra költség nélkül átsorolja magasabb kategóriába vagy, amennyiben lehetséges, olcsóbb helyet kínál és visszatéríti a jegyárak különbözetét adminisztratív levonások nélkül. A jegytulajdonos szintén jogosult lemondani az eseményen való részvételről az esemény napját megelőzően a jegy hivatalos árának visszatérítése mellett.

3.2. Az eseményre tilos bevinni professzionális videokamerát és fényképezőgépet, kamkordert, laptopot, drónt és bármely egyéb professzionális audió- és videórögzítésre alkalmas eszközt, valamint használatuk is tilos.

3.3. Tilos az eseményre elhozni és használni: bármilyen lézereszközt, saját italt, ideértve az alkoholos és mámorító italokat.

3.4. A helyszínen nem engedélyezett A5-ös méretnél nagyobb méretű táska.

  • 4.   Vegyes rendelkezések

4.1. A résztvevőket magas hangerő éri, amely halláskárosodást okozhat. Hallásvédő eszközök alkalmazását javasoljuk.

4.2. Hivatalos program, ajándéktárgyak és szuvenírek kizárólag az eseményen vásárolhatók.

4.3. A jegyvásárlás a Szervező általi beleegyezésnek tekintendő abba, hogy a résztvevő belépjen az eseményre. Ez a beleegyezés bármikor visszavonható biztonsági okokból. Azon résztvevő, akinek belépését megtagadták, vagy akit eltávolítottak az eseményről bármilyen a szabályozásokban meghatározott okokból vagy illegális cselekedet miatt, nem jogosult a jegyár visszatérítésére, vagy bármely más követelésre a Szervezővel szemben.

4.4. A belépőjegy nem használható reklám- és promóciós célokra (ideértve versenyeket és lottókat), vagy bármely más egyéb másodlagos értékesítési célra.

4.5. A belépőjegyek továbbértékesítése, vagy az azzal való próbálkozás, azok sokszorosítása, vagy nem engedélyezett promóciós vagy kereskedelmi tevékenységekre való használata érvényteleníti a jegyet a jegyárért való bármilyen visszatérítésre való jogosultság nélkül.

4.6. Minden jegy érvényességét ellenőrzik az esemény bejáratánál azáltal, hogy ellenőrzik a belépőjegyen szereplő személyes adatoknak a tulajdonos jogilag érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal való megegyezését (vagy a fő résztvevő személyazonosító okmányán szereplő adatokkal való egyezését 6 résztvevőből álló csoport esetében, ha a belépőjegyeket egy személy vásárolta a csoport részére), valamint minden belépőjegy beolvasása és a vonalkódok egyediségének ellenőrzése által. Minden egyes belépőjegy kizárólag egyszeri belépésre jogosít az eseményre.

Top