Új Színház - jegyek már kaphatók!

Az Új Színház az Opera és a volt Balettintézet, illetve a hajdani Dreschler palota szomszédságában található Budapest belvárosában. A nemzetközi kapcsolatokkal bíró, kulturális, közművelődési és képzőművészeti kezdeményezéseket pártoló és igénylő intézmény az igényes kultúrafogyasztás érdekében működik - az előaádsokra immár a Ticketportalnál is vásárolhatunk jegyeket, oszágszerte a partnerirodákban, továbbá az alábbi weboldalakon: Új Színház, Új Színház Stúdiószínpad.

Az Új Színház egy olyan kulturális találkozóhely, amely nemcsak önálló társulattal és repertoárral rendelkező színházként tevékenykedik, hanem szeretné hozzásegíteni - korra-nemre való tekintet nélkül - az identitásra vágyó és azt kereső mai embert problémáinak feltérképezéséhez. Huszonnégy színészük közt a magyar színjátszás meghatározó egyéniségei és a pályájukat éppen most kezdők is vannak. Műsorukon klasszikus és kortárs, magyar és külföldi művek egyaránt szerepelnek. Műfaji besorolását tekintve előadásaink közt megtalálhatók a komédia, tragédia, abszurd és gyerekszínházi produkciók is.

Az Új Színház repertoárjából:

Nagy Ignác - Parti Nagy Lajos: Tisztújítás (A Local Election) - zenés-táncos cselvígjáték két részben (Bemutató november 9.)
Drámaíró útjának csúcsára jutott Nagy Ignác, amikor 1843-ban bemutatták Tisztújítás című mesterien megírt vígjátékát, amely, miközben a megyei közigazgatás korrupcióit teszi bíráló köznevetség tárgyává, egyszerre gúnyolja ki a reakciós vármegyei kiskirályt meg a fűt-fát ígérő, felelőtlen, demagógiával érvényesülni akaró liberális-demokrata ellenjelöltet. A kettő közé teszi és vígjátéki fondorlat útján győztessé avatja a mérsékelt, józan, felismerhetően Széchenyi eszméiért lelkesedő, fontolva haladó fiatalembert. A Tisztújításban egy valójában nem politizáló hős lesz a politikai győztes. S mindezt olyan kedves szerelmi cselszövényhálózat szövi át, hogy minden nézőt elbűvölt a komédia.

Moliére: A fösvény
Egy őrült napon a fösvény apa épp fia választottjába szeret bele, lánya örök szerelmet esküszik a talpnyaló titkárnak, a szakács pórul jár, és még a pénzes ládika is eltűnik – de minden bajra megoldást talál Frosine (az intrikus nő) – vagy mégsem?

Michael Frayn: Még egyszer hátulról
Az elmúlt negyedszázad talán legbravúrosabb és egyben legsikeresebb bohózata. A maga nemében remekmű, egy brilliáns kommersz mestermunka. Népszerűségének titka nemcsak kitűnő alaphelyzetében rejlik, – mely egy vidéki angol haknitársulat színfalak előtti és színfalak mögötti életét festi elénk, hol élénk, hol még élénkebb színekkel, – hanem elsősorban abban, hogy szerzője ezt a normális és egyben abnormális világot egyszerre tudja a legnagyobb szeretettel és a legmaróbb gúnnyal ábrázolni.

Jean Racine: Phaedra
Racine Phaedrája …nemcsak mítosz, hanem egy szerelmes asszony drámája is, magáé a szerelemé, minden meztelenségével és gátlásával, minden szemérmetlenségével és bűntudatával, valóságos klinikai kézikönyve a szenvedélynek, úgy ahogy egy érett asszony élete csúcsán átéli a maga gyötrődő, önemésztő, önmegsemmisítő végletességével.

Szép Ernő: Vőlegény
Szép Ernő a tízes évek Budapestjének csodálatos „bohém" világát tárja elénk. Üres zsebű, de fantáziadús, nyerészkedő és egyben esendő figurákat vonultat fel, akik szüntelen vágyakoznak a jobb élet után, miközben a tisztesség és a szélhámosság határán próbálnak egyensúlyozni, és túlélni valahogyan minden egyes napot. Szorult helyzetükből a szabadulásnak egyetlen reménye csillan fel: egy előnyös házasság ígérete.

William Shakespeare: Szentivánéji álom - Az Új Színház és a Gyulai Várszínház Közös Produkciója
Mintha tündérek játékszere lennénk, mintha sötét, sűrű erdőben tévelyegnénk, s nem találnánk a helyes utat. Mintha szerelemmel szeretnénk, s nem szeretnének viszont. Mintha csalnánk, s megcsalatnánk, mintha féltékenyen bosszút állnánk. Mintha Szent Iván éjjelén ébren is álmodnánk.

Line Knutzon: Közeleg az idő
Line Knutzon a dán színházi élet üdvöskéje. A fiatal írónő abszurd komédiákat ír, egyik nyilatkozata szerint azért kényszerül erre, mert a dán színházak a klasszikus tragédiákat is mindig közönséges revünek játsszák. Egyik német kritikusa találóan jegyzi meg, darabjai olyanok, mintha Beckett írta volna őket, de kábítószer hatása alatt. A Közeleg az idő című művében a hippi-generáció gyermekeit mutatja be, akik kivétel nélkül gyerekes felnőttek, illetve felnőttes gyerekek maradtak, akiknek nem kellett lázadniuk, mivel soha senki nem korlátozta szabadságukat. Valamennyien csetlő-botló, mulatságos figurák, akik lépten-nyomon abszurd helyzetekbe keverednek, és talán felhőtlenül nevethetnénk is rajtuk, ha nem hasonlítanának annyira ránk.

William Shakespeare: Rómeó és Júlia
Alföldi Róbertet, a magyar színházi élet legizgalmasabb rendezőinek egyikét nem kell bemutatni. Shakespeare klasszikusában Alföldi szakít a negédes, bájolgó, ártatlan szerelmes pár sémával, s inkább azt ábrázolja, hogy sötét korszaknak sötét lelkűek a figurái is. Nemcsak a felnőttek acsarkodnak egymással, hanem a fiatalok sem tudnak egymással megbékélni. A lelkeket nem a szelíd első szerelem andalítja el, hanem a mindent elpusztító vad szenvedély robbantja szét. Rómeó és Júlia nem kívül áll a világban, hanem nagyon is részese mindannak a hazugságnak, önzésnek, melybe születtek.

Az Új Színház Stúdiószínpadának repertorájából:

Bácskai Juli pszichoszínháza
A pszichiszínház egy egyedülálló forma az országban: profi színészek játsszák el a pszichológus által megírt konfliktusokat. A téma maga a pszichológia, a szituációk mindenki által ismerősek. (pl. Nem tudok nemet mondani, Szeretősdi, Mi lett volna, ha.., Az ígéret szép. Szó., Megfelelési kényszer stb.)

April de Angelis: Színházi Bestiák
Egyszer II. Károly angol királynak várakoznia kellett, hogy a színházban, elkezdődjön az előadás. Mi tart ilyen sokáig?! - türelmetlenkedett a király. A királyné borotválkozik. - hangzott a válasz. Akkor mostantól játssza nő! - rendelkezett a király. És ettől a naptól kezdve engedélyezték, hogy a nők színpadra léphessenek Angliában. Ez a színházi anekdota őrzi a restauráció korában lejátszódó nagy színházi forradalom kezdetét és okát. April De Angelis, kortárs angol írónő Playhouse Creatures című művében az első hivatásos színésznők portréját rajzolja meg rendkívül érzékletesen és a lehető legnagyobb történelmi hűséggel.

Kiss Csaba: Veszedelmes viszonyok - Choderlos de Laclos regénye nyomán
Laclos levélregénye a rokokó-szerelem talán legértékesebb dokumentum gyűjteménye. Végletekig kifinomult hősei elrejtik szenvedélyüket, mániákusan játszanak a saját és környezetük érzéseivel, s mintha színpadon lennének, hajszolják a sikert. Közben életeket és lelkeket pusztítanak el, és mindezt bájosan és elegánsan teszik.

Top