FESTIVAL HEGYALJA

FESTIVAL HEGYALJA 13-17. 07. 2011.
KÚPA VSTUPENIEK
Do 18.00 hod dňa 10. júla 2011. (nedel‘a) si môžeš kúpit’ vstupenky v predpredaji.

CENY
V PREDPREDAJI

Permanentka (="week pass") Hegy' (od 17. januára do 31. mája) – štvordňová - 15.000 Ft
Permanentka (="week pass") Hegy'  (od 1. júna do 10. júla do 18:00) – štvordňová - 16.800 Ft
Denná vstupenka (="daily ticket") Hegy' (od 17. januára do 10. júla do 18:00) – denná - 5.990 Ft
NA MIESTE
Permanentka Hegy' (od 11. júla) – štvordňová - 22.000 Ft
Denná vstupenka Hegy' (od 11. júla) – denná - 7.500 Ft
Uvedené ceny obsahujú 25% DPH.

Každý program sa môže navštevovat’ bez ohl’adu na vek.
Deti do 14 rokov môžu pod dozorom rodičov navštevovat’ programy zadarmo.

Vstupenky si môžete kúpit' v predajniach siete Ticketportal Slovensko
Vstupenky si môžete kúpit' online na webstránke Ticketportalu
Top