RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 A játékban való részvétel a hivatalos részvételi- és játékszabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

I. A Játék szervezője

A Facebook közösségi oldal Ticketportal Hungary elnevezésű oldalán meghirdetett nyereményjátékok (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Ticketportal Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49.; a továbbiakban: „Szervező”).

II. A Játékban résztvevő személyek

1/ A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki megfelel a Játék jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételének (továbbiakban: „Játékos”).

2/ A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, alkalmazottai es mindezek a Ptk. 685.§ b) pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3/ A Játékban csak olyan személy vehet részt, aki csatlakozott a Ticketportal Hungary Facebook oldalához.

III. A Játék időtartama

A Játék kezdetét és végét a Szervező határozza meg, melyet közzétesz a Játék leírása során. A Játék lejárta után nem lehet érvényesen részt venni a Játékban, illetve a Sorsoláson.

IV. A Játék menete, sorsolás

1./ A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játékos a Ticketportal Hungary Facebook oldalán (link: http://www.facebook.com/ticketportalhungary) meghirdetett játékon vehet részt. A Játék menete esetenként eltérő lehet. Az aktuális Játék szabályai a „Nyereményjáték” elnevezésű könyvjelzőn érhetőek el (link: http://www.facebook.com/ticketportalhungary?sk=app_230402397008797).

A nyeremények kisorsolásán valamennyi Játékos részt vesz, aki a Játék időtartama alatt teljesítette a Játék feltételeit.

2./ A nyeremény sorsolása:

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt beérkezett összes érvényes pályázat közül a Játék lezárását követően kisorsolja a „Nyereményjáték” könyvjelzőn (link: http://www.facebook.com/ticketportalhungary?sk=app_230402397008797) meghirdetett Játék nyereményeit.

A nyertesek kisorsolása véletlenszerűség elvén alapuló számítógépes sorsoló program segítségével történik.

A nyereményeket azok a Játékosok nyerhetik meg, akik kisorsolásra kerültek és megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek. Amennyiben a sorsolás során vagy azt követően kiderül, hogy a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban leírt feltételeknek, a Szervező jogosult arra, hogy új nyertest hirdessen.

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívül álló okból a Ticketportal Hungary Facebook oldala (link: http://www.facebook.com/ticketportalhungary) és ez által a játék nem alkalmazható, használható vagy elérhető. Ilyen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a website tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség es egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

V. Nyeremény

A Játék nyereménye esetenként változhat. A Szervező a „Nyereményjáték” könyvjelzőn (link: http://www.facebook.com/ticketportalhungary?sk=app_230402397008797) közzéteszi az aktuális Játék nyereményeit.

A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, illetve nem értékesíthető tovább.

A Szervező a sorsolást követően üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a nyeremény átvételével kapcsolatban.

A Szervezőnek nem áll módjában a Nyereményt más nyereményre – vagy rendezvény esetén más időpontra cserélni -, mint a már meghirdetettek - abban az esetben sem, ha több meghirdetett nyereményről van szó.

VI. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos a Szervező székhelyén (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49.) veheti át nyereményét, átvételi elismervény aláírása mellett. A Szervező a nyereményt egészen a nyeremény felhasználhatóságának időpontjáig (például tiszteletjegyet a rendezvény napjáig) köteles félretenni a nyertes Játékos részére.

Nyereménytől függően előfordulhat, hogy a nyertes Játékos a nyeremény felhasználhatóságának helyszínén veheti át a jegyeket (például rendezvény helyszínén a jegypénztárban). Ez esetben a Szervező köteles leadni a nyertes nevét a rendezvény szervezőjének, és ezáltal hozzájárulni ahhoz, hogy a nyertes Játékos szerepeljen a vendéglistán.

VII. Adatkezelés

A Játékos a pályázat elküldésével, illetve a nyeremény átvételének egyeztetésével hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen felhasználja és kezelje.

A Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adattulajdonos Játékos barmikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását a ticketportal@ticketportal.hu email címre eljuttatott nyilatkozatával.

A Szervező a Játékos személyes adatait harmadik személy részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

Top