ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A WWW.TICKETPORTAL.HU SZOLGÁLTATÁSAIT ÉRINTŐ, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató megtekinthető/letölthető PDF formátumban.

INFORMÁCIÓ BESZERZÉS, HASZNÁLAT ÉS REGISZTRÁCIÓ

A Ticketportal HU Kft (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49., Adószám: 14802678-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-920573, Bejegyző: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság, továbbiakban: Eladó) ticketportal.hu címen elérhető webáruházának használatához Önnek (továbbiakban: Vevő) először egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, és megadnia egy általa használt e-mail címet, továbbá egy titkos jelszót, melyekre a bejelentkezéshez szüksége lesz. A fenti adatokon kívül Vevőnek további személyes adatokat kell megadnia (családi és keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám). Személyes adatainak megadásával Vevő hozzájárul ahhoz, hogy azokat Eladó felhasználja, ha kapcsolatba akar lépni Vevővel, továbbá az alábbiakban meghatározott esetekben. Erre sor kerülhet akkor, ha a Rendezvény - melyre a Vevő Eladónál jegyet vásárolt – elmarad, vagy más módosításon megy át, vagy ha az Eladó olyan szolgáltatásaira kívánja felhívni Vevő figyelmét, melyek iránt Vevő érdeklődést mutatott. Amennyiben Vevő a regisztráció során ehhez hozzájárul, Eladó vagy annak Partnerei szolgáltatásaikról, speciális ajánlataikról időnként tájékoztatást küldenek, hírlevél formájában. A hírlevelekre történő fel-és leiratkozásra utólag is bármikor lehetőség van. A Regisztrációt követően Vevőnek Eladó egy üdvözlő e-mailt küld, melyben visszaigazolja a Vevő által megadott adatokat.

RENDELÉSEK

Amennyiben Vevő Eladó webáruházában belépőjegyeket kíván vásárolni, a vásárlás előtt regisztrálnia kell. A belépőjegyek kifizetése során Vevő pénzügyi információkat is megad (úgymint bankkártya száma, lejárat dátuma és adott esetben egyéb biztonsági azonosítók (CVC2, CVV2, UCAF kód)), melyek azonban nem kerülnek Eladó birtokába, hanem az Eladóval együttmuködésben a webáruház bankkártya-elfogadó oldalát üzemeltető Bank használja fel azokat. A Bank nincs birtokában Vevő személyes adatainak. A bankkártya-elfogadó oldal működésérol, szabályairól az alábbi weboldalon, ill. az alábbi weboldalonkaphat bővebb tájékoztatást.

A regisztráció során megadott számlázási adatok felhasználásával Eladó elektronikus számlát készít a létrejött vásárlásról, melyet a regisztrációkor megadott e-mail címre küld meg.

Amennyiben Vevő a vásárlás során a Mobil Vásárlás szolgáltatást választotta, úgy sikeres tranzakció esetén a tranzakció sikeréről SMS-ben, a megvásárolt jegyekről pedig a ticketportal.hu-ra történt regisztrációkor megadott e-mail címre kap visszaigazolást. A visszaigazoló e-mailben szerepel az előadás(ok) címe, időpontja, valamint a jegyek száma és ellenértéke. A Mobil Vásárlás menetéről az alábbi weblapokon kaphat bővebb tájékoztatást:
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/kapcsolodo-szolgaltatasok/mobilvasarlas/ticketportal

Amennyiben Vevő a vásárlás során a MasterCard Mobile szolgáltatást választotta, úgy sikeres tranzakció esetén a tranzakció sikeréről értesítést kap mobiltelefonjára, a megvásárolt jegyekről pedig a ticketportal.hu-ra történ regisztrációkor megadott e-mail címre kap visszaigazolást. A visszaigazoló e-mailban szerepel az előadás(ok) címe, időpontja, valamint a jegyek száma és ellenértéke. A MasterCard Mobile fizetésről az alábbi címen kaphat bővebb tájékoztatást: www.mastercard.hu/mobile

Amennyiben Vevő postai vagy futáros kézbesítést választott a vásárlás során, Eladó a regisztrációkor megadott szállítási címet felhasználva vele szerződésben álló partnerek segítségével juttatja el Vevőhöz a megvásárolt belépőjegyeket. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kézbesítés végrehajthatósága, valamint az esetleges sikertelen kézbesítési kísérlet után Vevő értesítése céljából Eladó átadja a Vevő által megadott szállítási címet, nevet és telefonszámot a kézbesítést végző szerződéses partnerei részére.

Vevő tudomásul veszi, hogy sikeres vásárlás esetén Vevő adatai a belépojegyek által meghatározott Rendezvény Szervezőjének birtokába kerülhetnek. Eladó Szervezőt csak arra jogosítja fel, hogy Vevő adatait a Rendezvény elmaradása vagy programváltozás, illetve a Rendezvényre történő belépéskor azonosítás céljára használja fel. Szervező csak akkor használhatja Vevő adatait más célokra, ha Vevő kinyilvánítja beleegyezését.

Vevő tudomásul veszi, hogy egyes Rendezvény Szervezők (Budapest Park) által szervezett rendezvényekre történő Belépőjegy vásárlása során, a sikeres vásárlás esetén Vevő e-mail címét és a vásárláshoz kapcsolódó adatait Eladó átadja a belépőjegyek által meghatározott Rendezvény Szervezőjének (Budapest Park), mely adat ezáltal annak birtokába kerül. A Szervező (Budapest Park) a Vevő adatát a rendezvény technikai lebonyolítása körében az Online jegy- és termékértékesítés és kommunikáció során, valamint a rendezvény lebonyolításával összefüggő információk küldésének céljára használja fel Szervező (Budapest Park) Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint.

VEVŐSZOLGÁLAT

Amennyiben Eladó a Rendezvény elmaradása, programváltozás, vagy a vásárlás során fellépett egyéb probléma miatt indokoltnak érzi, felveszi Vevővel a kapcsolatot a regisztrációkor megadott e-mail címben és telefonszámon.

JOGI KIZÁRÁS

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy - jogszabályi előírásnak megfeleloen - nyilvánosságra hozza a Vevő beazonosítására alkalmas adatokat, ill. - amennyiben szükségesnek és érdekében állónak látja -, nyilvánosságra hozza azokat valamely jogi eljárás, bírósági vagy hatósági határozat, illetve saját érdekeinek megfelelően.

SZOLGÁLTATÁSOK VÁLASZTÁSA/ LEIRATKOZÁS (OPT−OUT)

Ha Vevő a továbbiakban már nem kívánja megkapni Eladó hírleveleit és egyéb értesítéseit, akkor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható utasítások alapján, vagy ha a help@ticketportal.hu címen ezt jelzi a kérdéses e-mail cím megjelölésével.

HOZZÁFÉRÉSEK NYILVÁNTARTÁSA (LOG FILES)

A regisztrációkor megadott adatokon felül a Ticketportal HU Kft., kizárólagos tulajdonosa a Ticketportal.hu web oldalon beszerzett muszaki jellegu információknak. Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Ticketportal HU Kft., személyesen gyűjtse be a felhasználóiról szóló azonosítható információkat, a weboldal különböző helyeiről/pontjairól. A Ticketportal HU Kft. ezen információkat harmadik személy számára nem adja át, és nem teszi hozzáférhetővé.Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy – amint az valamennyi weboldalon történik – Eladó webáruháza esetén is bizonyos információk automatikus gyűjtésre és tárolásra kerülnek, mint pl. Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információk az egyéni felhasználó, vagyis Vevő beazonosítására nem alkalmasak, csak arra használhatóak, hogy Eladó webáruháza számára bizonyos fogyasztói trendeket analizáljanak, adminisztrációs adatokat következtessenek ki a Vevők összességére vonatkozóan.

COOKIES (SÜTIK)

A “cookie” egy olyan, szinte minden weboldal esetében használt szöveges fájl, melyet a felhasználó számítógépérol nyilvántartás céljából vezetnek. Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Eladó webáruháza használja ezeket a fájlokat, és összekapcsolja Vevő beazonosítására szolgáló adataival, melyet regisztrációkor adott meg. Eladó webáruházának weboldalán csak az Eladó által elhelyezett cookie-k vannak használatban. Vevő kikapcsolhatja ill. törölheti ezeket, de ebben az esetben a webáruház böngészése nehézkesebb lesz.

KAPCSOLATOK (LINKEK) MÁS WEBOLDALAKHOZ

Ez a weboldal tartalmaz olyan kapcsolatokat (linkeket), melyeket Eladó sem nem birtokol, sem pedig nem áll az ellenőrzése alatt. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó nem felelős az ilyen egyéb oldalak adatvédelmi gyakorlatáért/eljárásáért. A jelen adatvédelmi nyilatkozat csak a jelen weboldal által begyujtött információkra vonatkozik.

EGYÉNI BEAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Ha Vevő regisztrációkor megadott adataiban változás történik, Vevő az adatokat megváltoztathatja bejelentkezés után a weboldalon található „Adatváltoztatás” funkció segítségével.

BIZTONSÁG

Eladó webáruháza az általánosan elfogadott ipari normákat alkalmazza az átadott személyes információk védelmére, mind az átadás folyamata mind pedig a tárolás során. Tekintve azonban hogy az Interneten keresztüli adatközlés, sem az elektronikus tárolás módszere nem 100 %-osan biztonságos, Eladó csak törekedni tud az információk megvédésére, abszolút biztonságot nem tud garantálni.

Ha további kérdése van a biztonsággal kapcsolatban, küldjön e-mailt nekünk a help@ticketportal.hu címre vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 302 2942 ill. +36 30 533 9933-as telefonszámon.

ÜZLETI VÁLTOZÁSOK

Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen olyan változás áll be Eladó körülményeiben, melynek során az üzemeltetői cég üzleti változáson, tulajdonosváltozáson megy át, akkor Vevő adatai az átadott eszközök között fognak szerepelni, és erről Vevő értesítést kap e-mailen vagy a weboldalon egy feltűnő értesítés formájában 30 nappal a változás beállta előtt.

JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSA

Eladó fenntartja a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására. Amennyiben Eladó bármikor a jelen nyilatkozat megváltoztatása mellett dönt, akkor a megváltoztatott szöveget közzéteszi minden olyan helyen, melyet megfelelőnek tart arra, hogy Vevőt értesítse.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata volna adatvédelmi eljárásunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba vagy a help@ticketportal.hu címen vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 302 2942 ill. +36 30 533 9933-as telefonszámon.

Top