ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Általános rendelkezésekA ticketportal.hu online jegyértékesítő rendszer a TICKETPORTAL.HU Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49., Adószám: 14802678-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-920573, Bejegyző: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) internetes katalógusa, melyben magyarországi kulturális intézmények által forgalomba hozott jegyeket, illetve bérleteket kínál eladásra. A TICKETPORTAL.HU Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül történt kiválasztással, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel vagy Mobil Vásárlással vagy MasterCard Mobile fizetéssel a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között. Vevő a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit.


2. A szerződés tárgyaEladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg.


3. Szerződő felek azonosításaEladó kizárólag a www.ticketportal.hu oldalon, a saját, valamint a vele szerződésben álló kulturális intézmény logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon vagy Mobil Vásárlás szolgáltatáson keresztül vagy MasterCard Mobile fizetéssel megvásárolt jegyekért, bérletekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám), Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 2500 Ft. Ezen összeg Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll Eladó módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása Vevő felé. Kijavításra vonatkozó kérelmet Eladónak a kiállítás dátumától számított három munkanapon belül van módja fogadni.


4. Vételár, fizetési és szállítási feltételekA jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése az alábbiak szerint kizárólag készpénzes, mobiltelefonos vagy bankkártyás fizetéssel, ez utóbbi esetén Eladó internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a TICKETPORTAL.HU Kft. nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének – mely tartalmazza a foglalási számot ill. a vásárlási azonosítót – kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap „Jegyrendelései” menüpontjában való megjelenítésével igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. A vevő által megadott vásárlási adatok alapján a TICKETPORTAL.HU Kft. elektronikus számlát állít ki, melyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttat vevő részére az általa megadott e-mail címre.

A jegyek átvételére az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

Személyesen a TICKETPORTAL.HU Kft. ügyfélszolgálati irodájában (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49.) és a vele partneri kapcsolatban álló irodákban (www.ticketportal.hu/pmiesta.asp) a visszaigazoláson megjelölt határidőn belül, a vételár egyidejű, készpénzben történő megfizetését követően,

DPD csomagküldő szolgálat küldeményeként Magyarország területén 2450 Ft kezelési és szállítási költség ellenében, illetve

postai küldeményként külföldi kézbesítéssel 5000 Ft kezelési és postaköltség ellenében.

HOMEticket vásárlás esetén: lásd 9. pont

Postai szállítás esetén a kézbesítést csomagküldő szolgálat végzi, a megrendeléstől számított 3. munkanapig bezárólag.


5. Jegyfoglalás az interneten, fizetés és átvétel személyesenInterneten történő – a regisztrációt követő – jegyfoglalás esetén rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja cégünk az adott foglalás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a foglalási számot is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó mindennemű kárért felelősség Vevőt terheli. A foglalás sikerességének visszaigazolását a felek Eladó és Vevő között jegyvásárlásra vonatkozó előszerződésnek tekintik az alábbi feltételek mellett. A sikeres foglalást követően Vevő az általa sikeresen lefoglalt jegyet kizárólag személyesen, a sikeres foglalást visszaigazoló e-mailben megjelölt határidőn belül, a vételár egyidejű megfizetése mellett Eladó székhelyén (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49.) veheti át, illetve az Eladóval partneri kapcsolatban álló irodákban. Ezen feltételek maradéktalan teljesülése esetén jön létre a felek közötti tényleges jogügylet, melynek alapján Eladó köteles a Vevő által sikeresen lefoglalt jegyet Vevő részére kiszolgáltatni. A sikeres foglalás visszaigazolását követően – amennyiben Vevő az általa lefoglalt jegyet a fent meghatározott módon, helyen és időn belül személyesen nem veszi át, illetve annak vételárát a megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki – Eladó jogosult a foglalás törlésére és a jegy belátása szerinti értékesítésére. Ebben az esetben Vevőt a fentiekhez kapcsolódóan semminemű kártérítés nem illeti meg, azért Eladó semminemű felelősséget nem vállal. Jegy foglalása egy adott rendezvényre az Eladó és a rendezvény szervezője által kötött megállapodásban szabott lehetséges feltételek szerint.

Felek tudomásul veszik, hogy Rendezvény szervezőjének jogában áll az értékesítés előre megjelölt határidejét egyoldalúan módosítani vagy az értékesítést felfüggeszteni. Eladó ebben az esetben - vevő regisztrációkor megadott elérhetőségein történő egyidejű TÁJÉKOZTATÁSA mellett - jogosult lefoglalt jegyek átvételi idejéhez kapcsolódó értékesítési feltételek egyidejű módosítására vagy - amennyiben jegyértékesítést felfüggesztik - szerződéstől való egyoldalú elállásra.

A foglalások határideje a foglalás napjától számított 3 nap, kivéve ha a Rendezvény szervezője erről másképp rendelkezik. A helyek ismételt - akár többszörös - lefoglalása azok blokkolásaként értékelhető, amely megakadályozza az azokhoz való hozzáférést a jóhiszemű Vásárlók részéről, akadályozza az értékesítés zavartalanságát, és ami sem az Eladónak, sem a belépőjegyet ténylegesen megvásárolni szándékozó jóhiszemű Vásárlónak nem érdeke, illetve ami így közvetve kárt okoz egyaránt az Eladónak, a rendezvény szervezőjének és a jóhiszemű Vásárlóknak is. Mindezekre tekintettel Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen ismételt foglalásokat - Vevő regisztrációkor megadott e-mail címre küldött előzetes figyelmeztetését követően - Eladó törölheti, ill. az ismétlődő foglalásokat végző Vevők regisztrációját deaktiválhatja.


6. Jegyvásárlás és fizetés bankkártyávalA jegy vételárának átutalással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről eljáró bank visszaigazolást küld az Eladónak.

Amennyiben a tranzakció bármilyen okból sikertelenül zárul, cégünk az eljáró bank válaszüzenetét a vásárló tudomására hozza, illetve a megvásárolni kívánt jegyeket foglalásban tartja az 5. pontban leírtak szerint.

A sikeres tranzakció után rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a vásárlási azonosítót is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük.


7. Jegyvásárlás és fizetés mobil vásárlássalA jegy vételárának Mobil Vásárlással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt mobiltelefonszámhoz tartozó számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről mobiltelefon szolgáltató visszaigazolást küld az Eladónak.

Sikeres tranzakció esetén a tranzakció sikeréről SMS-ben, a megvásárolt jegyekről pedig a ticketportal.hu-ra történt regisztrációkor megadott e-mail címre kap visszaigazolást. A visszaigazoló e-mailben szerepel az előadás(ok) címe, időpontja, valamint a jegyek száma és ellenértéke.

A sikeres jegyvásáráshoz a Mobil Vásárláshoz felhasználható egyenlegén rendezésre kell állnia a jegyek, valamint valamint tranzakciós díjak együttes összegének (A T-Mobile jegyenkét 65 Ft tranzakciós díjat számol fel). Egyszerre (egy visszaigazolás segítségével) csak egy előadásra vásárolhatók jegyek. Egy vásárlás alkalmával a jegyek összértéke minimum 100 Ft, maximum 50 000 Ft lehet.
8. Jegyvásárlás és fizetés MasterCard Mobile vásárlássalA jegy vételárának MasterCard Mobile-lal történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt mobiltelefonszámhoz tartozó MasterCard Mobile alkalmazásban regisztrált pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről a MasterCard Mobile alkalmazás visszaigazolást küld az Eladónak.

Sikeres tranzakció esetén a tranzakció sikeréről a vásárláskor megadott telefonszámra, a megvásárolt jegyekről pedig a ticketportal.hu-ra történt regisztrációkor megadott e-mail címre kap visszaigazolást. A visszaigazoló e-mailben szerepel az előadás(ok) címe, időpontja, valamint a jegyek száma és ellenértéke.

A sikeres jegyvásáráshoz a Vevőnek rendelkeznie kell egy olyan mobiltelefon készülékkel, melyen a MasterCard Mobile telepítésre került, a programban bankkártya regisztrálásra és aktiválásra került, és a MasterCard Mobilehoz tartozó bankkártyán rendezésre kell állnia a vásárlás összegének.


9. Hometicket rendszerben vásárolt jegyekA saját nyomtatású jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és az egyedi azonosítószám olvasható.

A szabályszerűen megvásárolt jegy ellenértékét Eladó csak abban az esetben téríti vissza, ha a rendezvény elmarad, vagy azt elhalasztják. Felek tudomásul veszik, hogy a rendező a program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartja. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

A HOMETICKET rendszerben vásárolt, saját nyomtatású jegyek után minden esetben a vételáron felül, jegyenként a vételár 2%-ának+170 forintnak, de maximum jegyenként 600 forintnak megfelelő összegű kényelmi díj kerül felszámításra, melyet vásárló a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, azonos módon köteles megfizetni. A kényelmi díjat az Eladó a rendezvény elmaradása esetén sem téríti vissza vásárló részére.


10. Az elállás jogaAz – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Fentiek értelmében Vevő elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.


11. AdatvédelemVevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett kulturális intézményen kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó azokat a fenti módon kezelje.


12. EgyébEladó online jegyértékesíto rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára. Foglalást kizárólag az 5. és 6. pontban meghatározott feltételek mellett tud elfogadni. A megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

A kulturális intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az eloadás elmarad, a jegyek az intézmény pénztárában visszaválthatók vagy más jegyekre cserélhetok.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Top