Ticketportal Általános szerződési feltételei

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A ticketportal.hu online jegyértékesítő rendszer a Ticketportal HU Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49., Adószám: 14802678-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-920573, Bejegyző: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) internetes katalógusa, melyben magyarországi kulturális intézmények által forgalomba hozott jegyeket, illetve bérleteket kínál eladásra. A Ticketportal HU Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül történt kiválasztással, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel vagy Mobil Vásárlással vagy MasterCard Mobile fizetéssel a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között. Vevő a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg.

3. SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

Eladó kizárólag a www.ticketportal.hu oldalon, a saját, valamint a vele szerződésben álló kulturális intézmény logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül kiválasztott, az ott, illetve a rendezvényszervező saját honlapján szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon vagy Mobil Vásárlás szolgáltatáson keresztül vagy MasterCard Mobile fizetéssel megvásárolt jegyekért, bérletekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám), Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 2500 Ft. Ezen összeg Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll Eladó módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása Vevő felé. Kijavításra vonatkozó kérelmet Eladónak a kiállítás dátumától számított három munkanapon belül van módja fogadni.

4. VÉTELÁR, FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése az alábbiak szerint kizárólag készpénzes, mobiltelefonos vagy bankkártyás fizetéssel, ez utóbbi esetén Eladó internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Ticketportal HU Kft. nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének – mely tartalmazza a foglalási számot ill. a vásárlási azonosítót – kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap „Jegyrendeléseim” menüpontjában való megjelenítésével igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. Amennyiben a vásárlást követő 1 órán belül nem érkezik email a sikeres vásárlásról, a vásárlás sikertelen, kérem haladéktalanuk vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A vevő által megadott vásárlási adatok alapján a Ticketportal HU Kft. elektronikus számlát állít ki, melyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttat vevő részére az általa megadott e-mail címre.

A rendezvény szervezője fenntartja magának az azonnali, külön előzetes értesítés és indoklás nélküli jegyár módosítás jogát. A jegyvásárlás során a jegyvásárlási tranzakció megindítása során feltüntetett árak fizetendők.

A jegyek átvételére az alábbiak szerint nyílik lehetőség:
• Személyesen a Ticketportal HU Kft. -vel partneri kapcsolatban álló irodákban (www.ticketportal.hu/selling_places.aspx) a visszaigazoláson megjelölt határidőn belül, a vételár egyidejű, készpénzben történő megfizetését követően
• HOMEticket vásárlás esetén: lásd 10. pont

5. JEGYFOGLALÁS AZ INTERNETEN, FIZETÉS ÉS ÁTVÉTEL SZEMÉLYESEN

Interneten történő – a regisztrációt követő – jegyfoglalás esetén rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja cégünk az adott foglalás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a foglalási számot is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó mindennemű kárért felelősség Vevőt terheli. A foglalás sikerességének visszaigazolását a felek Eladó és Vevő között jegyvásárlásra vonatkozó előszerződésnek tekintik az alábbi feltételek mellett. A sikeres foglalást követően Vevő az általa sikeresen lefoglalt jegyet kizárólag személyesen, a sikeres foglalást visszaigazoló e-mailben megjelölt határidőn belül, a vételár egyidejű megfizetése mellett Eladóval partneri kapcsolatban álló irodákban veheti át (értékesítési pontok). Ezen feltételek maradéktalan teljesülése esetén jön létre a felek közötti tényleges jogügylet, melynek alapján Eladó köteles a Vevő által sikeresen lefoglalt jegyet Vevő részére kiszolgáltatni. A sikeres foglalás visszaigazolását követően – amennyiben Vevő az általa lefoglalt jegyet a fent meghatározott módon, helyen és időn belül személyesen nem veszi át, illetve annak vételárát a megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki – Eladó jogosult a foglalás törlésére és a jegy belátása szerinti értékesítésére. Ebben az esetben Vevőt a fentiekhez kapcsolódóan semminemű kártérítés nem illeti meg, azért Eladó semminemű felelősséget nem vállal. Jegy foglalása egy adott rendezvényre az Eladó és a rendezvény szervezője által kötött megállapodásban szabott lehetséges feltételek szerint. Felek tudomásul veszik, hogy Rendezvény szervezőjének jogában áll az értékesítés előre megjelölt határidejét egyoldalúan módosítani vagy az értékesítést felfüggeszteni. Eladó ebben az esetben jogosult lefoglalt jegyek átvételi idejéhez kapcsolódó értékesítési feltételek egyidejű módosítására vagy - amennyiben jegyértékesítést felfüggesztik - szerződéstől való egyoldalú elállásra.

A foglalások határideje a foglalás napjától számított 3 nap, kivéve ha a Rendezvény szervezője erről másképp rendelkezik. A helyek ismételt - akár többszörös - lefoglalása azok blokkolásaként értékelhető, amely megakadályozza az azokhoz való hozzáférést a jóhiszemű Vásárlók részéről, akadályozza az értékesítés zavartalanságát, és ami sem az Eladónak, sem a belépőjegyet ténylegesen megvásárolni szándékozó jóhiszemű Vásárlónak nem érdeke, illetve ami így közvetve kárt okoz egyaránt az Eladónak, a rendezvény szervezőjének és a jóhiszemű Vásárlóknak is. Mindezekre tekintettel Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen ismételt foglalásokat - Vevő regisztrációkor megadott e-mail címre küldött előzetes figyelmeztetését követően - Eladó törölheti, ill. az ismétlődő foglalásokat végző Vevők regisztrációját deaktiválhatja.

6. JEGYVÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL

A jegy vételárának átutalással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről eljáró bank visszaigazolást küld az Eladónak, valamint a Vevő megkapja jegyét a 4. pont szerint. Amennyiben a tranzakció bármilyen okból sikertelenül zárul, cégünk az eljáró bank válaszüzenetét a vásárló kérésére a tudomására hozza.

A sikeres tranzakció után rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét. Az automatikus visszaigazoló, a vásárlási azonosítót is tartalmazó e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. Amennyiben a vásárlást követő 1 órán belül nem érkezik email a sikeres vásárlásról, a vásárlás sikertelen, kérem haladéktalanuk vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A vevő által megadott vásárlási adatok alapján a Ticketportal HU Kft. elektronikus számlát állít ki, melyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttat vevő részére az általa megadott e-mail címre.

7. JEGYVÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS MOBIL VÁSÁRLÁSSAL

A jegy vételárának mobil vásárlással történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt mobiltelefonszámhoz tartozó számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről mobiltelefon szolgáltató visszaigazolást küld az Eladónak. Sikeres tranzakció esetén a tranzakció sikeréről SMS-ben, a megvásárolt jegyekről pedig a ticketportal.hu-ra történt regisztrációkor megadott e-mail címre kap visszaigazolást. A visszaigazoló e-mailben szerepel az előadás(ok) címe, időpontja, valamint a jegyek száma és ellenértéke.
A sikeres jegyvásárláshoz a mobil vásárláshoz felhasználható egyenlegén rendezésre kell állnia a jegyek, valamint tranzakciós díjak együttes összegének (A Telekom jegyenkét 65 Ft tranzakciós díjat számol fel).
Egyszerre (egy visszaigazolás segítségével) csak egy előadásra vásárolhatók jegyek.
A Telekom esetében egy vásárlás alkalmával a jegyek összértéke minimum 100 Ft, maximum 50 000 Ft lehet.

8. JEGYVÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS MASTERCARD MOBILE−LAL

A jegy vételárának MasterCard Mobile-lal történő kiegyenlítését felek akkor tekintik teljesítettnek, ha azzal a Vevő által megjelölt mobiltelefonszámhoz tartozó MasterCard Mobile alkalmazásban regisztrált pénzforgalmi számla teljes egészében megterhelésre kerül, és ezzel egyidejűleg erről a MasterCard Mobile alkalmazás visszaigazolást küld az Eladónak.

Sikeres tranzakció esetén a tranzakció sikeréről a vásárláskor megadott telefonszámra, a megvásárolt jegyekről pedig a ticketportal.hu-ra történt regisztrációkor megadott e-mail címre kap visszaigazolást. A visszaigazoló e-mailben szerepel az előadás(ok) címe, időpontja, valamint a jegyek száma és ellenértéke.

A sikeres jegyvásárláshoz a Vevőnek rendelkeznie kell egy olyan mobiltelefon készülékkel, melyen a MasterCard Mobile telepítésre került, a programban bankkártya regisztrálásra és aktiválásra került, és a MasterCard Mobilehoz tartozó bankkártyán rendezésre kell állnia a vásárlás összegének.

További információ a MasterCard Mobile-lal kapcsolatban: www.mastercard.hu/mobile

9. JEGYVÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS MASTERPASS-SZAL

A Masterpass fizetés lehetőségét webáruházunkban az OTP Bank Nyrt. biztosítja.

A Masterpass olyan mobilfizetési megoldás, amely segítségével a vásárló egy Masterpass képes alkalmazásban (OTPay,...) előzetesen regisztrált bankkártyájával fizethet okostelefonjával.

A tranzakció lebonyolításához a vásárlók részéről egy okostelefon és természetesen a regisztrált és aktivált bankkártyával rendelkező Masterpass képes alkalmazás szükséges.

A Masterpass mobilfizetési mód során, a hagyományos internetes vásárlásoktól eltérően nincsen szükség bankkártya adatok megadására. Vásárláskor a fizetést a saját okostelefonján, az Ön által választott mPIN megadásával hagyja jóvá.

További információk a http://www.mastercard.hu/masterpass oldalon.

10. HOMETICKET RENDSZERBEN VÁSÁROLT JEGYEK

A saját nyomtatású jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és az egyedi azonosítószám olvasható.

A szabályszerűen megvásárolt jegy ellenértékét Eladó csak abban az esetben téríti vissza, ha a rendezvény elmarad, vagy azt elhalasztják. Felek tudomásul veszik, hogy a rendező a program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartja. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

A jegyekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák az esetleges rendszerhasználati és más kényelmi díjakat valamint a szállítás díját, melyeket a rendszer vásárláskor a kosárban pontosan feltüntet.Ezeket a díjakat a Vevő a megrendeléskor a kosárban látja, melyet a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, azonos módon köteles megfizetni. A Vevő a jegyek megvásárlásával az adott kezelési költséget is elfogadja. További, fel nem tűntetett költségek nem merülnek fel. Az egyes díjak alkalmazásáról és mértékéről az Eladó jogosult dönteni akár rendezvényenként vagy jegytípusonként is.

A felszámított rendszerhasználati díj a Ticketportal jegyvásárlási rendszer használatának a díja, a rendszer fenntartását, fejlesztését, valamint az ehhez szükséges egyéb harmadik felek felé felmerülő költségek egy részét hivatott fedezni és nem tartozik a jegyárhoz.

A felszámított kezelési költség a Ticketportal szolgáltatásának díja, a szolgáltatás fejlesztését, valamint az ehhez szükséges egyéb harmadik felek felé felmerülő költségek egy részét hivatott fedezni és nem tartozik a jegyárhoz.

Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és/vagy meghirdetett határidő nélkül megváltoztassa a belépőjegyek vételárát, illetve saját szolgáltatásainak díját, ide nem értve a már megkezdett vásárlási tranzakcióban alkalmazott belépőjegy árakat és egyéb alkalmazott szolgáltatási-, fizetési- és szállítási díjakat. A rendszerhasználati díj valamint a kezelési költség mértékét az Eladó a rendezvény elmaradása esetén sem téríti vissza a Vevő részére.

Opcionális díjköteles szolgáltatások:

Számla-adatokban történő utólagos módosítás alkalmanként és számlánkként 5.000 Ft

Elveszett, vagy megsemmisült belépőjegy pótlása jegyenként 5.000 Ft

Sérült belépőjegy cseréje jegyenként 3.000 Ft

Vevő által rosszul megadott e-mail cím esetén jegy újra küldése az immár helyes e-mail címre 3.000 Ft

11. AZ ELÁLLÁS JOGA

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Fentiek értelmében Vevő elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

12. REKLAMÁCIÓ

Reklamáció benyújtásának módja elektronikus alapú, melyet a reklamacio@ticketportal.hu email címen tudunk fogadni. A kivizsgálás ideje legfeljebb 30 munkanap. A felhasználó a reklamáció eredményéről emailben kap értesítést.

13. ADATVÉDELEM

Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett kulturális intézményen kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó azokat a fenti módon kezelje.

Vevő tudomásul veszi, hogy egyes Rendezvény Szervezők (Budapest Park, Charm Music Hungary) által szervezett rendezvényekre történő Belépőjegy vásárlása során, a sikeres vásárlás esetén Vevő e-mail címét és a vásárláshoz kapcsolódó adatait Eladó átadja a belépőjegyek által meghatározott Rendezvény Szervezőjének (Budapest Park, Charm Music Hungary), mely adat ezáltal annak birtokába kerül. A Szervező (Budapest Park, Charm Music Hungary) a Vevő adatát a rendezvény technikai lebonyolítása körében az Online jegy- és termékértékesítés és kommunikáció során, valamint a rendezvény lebonyolításával összefüggő információk küldésének céljára használja fel Szervező (Budapest Park) Adatkezelési tájékoztatójában, (Charm Music Hungary) Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint.

14. EGYÉB

Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára. Foglalást kizárólag az 5. és 6. pontban meghatározott feltételek mellett tud elfogadni. A megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

A Ticketportal HU Kft. által értékesített belépőjegyek mindegyike egyedi vonalkóddal van ellátva. A vásárló kötelessége ezt a vonalkódot bizlamasan kezelni, azaz nem hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére (például fénykép, szociális hálón való megosztás, stb. által).  Ennek elmaradásából eredően a jegy vonalkódjával való esetleges visszaélésekből keletkezett bárminemű kárért a Ticketportal HU Kft. semminemű felelősséget nem vállal.

A kulturális intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegyek visszaváltása a Szervező utasításai alapján történik, melyről Vevőt a regisztrációkor megadott elérhetőségein tájékoztatjuk.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

A belépőjegyen keresztül a jegyvásárló a rendezvény szervezőjével kerül szolgáltatási jogviszonyba. A rendezvény meghirdetettek szerint való szervezése és lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége, melyben a Ticketportal HU Kft. nem vesz részt, továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvény minősége, lebonyolítása vagy elmaradása kapcsán.

További kérdéseivel, problémájával keresse munkatársainkat a +36 30 533 9933 telefonszámon, illetve a help@ticketportal.hu e-mail címen.

Top